Očkování

Očkování v prvním roce věku dítěte (stav k začátku roku 2018)

První povinné očkování – očkování Hexavakcinou chrání dítě proti 6 onemocněním ( Hexa je latinsky šest ). Proti záškrtučernému kašlitetanuinfekční žloutence typu Bdětské obrně a hemofilové infekci. Je to vůbec první očkování a dítě je dostává během prvního roku v předepsaném časovém odstupu celkem 3x, vždy v jediné injekci. Očkování se zahajuje obvykle od 3. měsíce (tj. po dokončeném 2. měsíce). Pouze děti nedonošené nebo jinak rizikové mají v některých případech očkování rozvrženo jinak, někdy i rozděleně do více jednotlivých dávek. Povinné očkování je zdarma látku Hexacima od firmy Sanofi Pasteur.

Současně s povinným očkováním může v prvním roce probíhat očkování nepovinné:
Doporučené očkování proti pneumokokové infekci. Tato infekce může dítě v kojeneckém a batolecím věku závažně ohrozit a tak, i když se nejedná o očkování povinné, pojišťovny na něj významně přispívají.
Na očkovací látku Prevenar 13 (která chrání proti 13 sérotypům bakterie pneumokoka) doplácí pacient 400 Kč u každé dávky. 
Na očkovací látku Synflorix od jiné farmaceutické firmy (ta chrání proti 10 sérotypům) se nedoplácí. Očkovací látka je podána v obou případech 3 x a během očkování není možné přejít z jednoho typu látky na druhý. Před zahájením očkování proti pneumokokové infekci je proto její volbu třeba důkladně zvážit.

Dobrovolné očkování proti rotavirovému průjmovému onemocnění. Očkování je podáváno dítěti v tekuté formě ústy. Očkování látkou Rotarix se skládá ze dvou dávek a musí být zahájeno od 6 do 12 týdnů a dokončeno nejpozději do 24 týdnů věku, u látky Rotateq jsou to 3 dávky a poslední musí být podána nejpozději do 26 týdnů věku dítěte. Na toto očkování nepřispívají zdravotní pojišťovny pravidelně, zhruba jedenkrát ročně ale probíhá akce, kdy při dodržení vyhlášených pravidel část ceny očkovací látky pojišťovna proplatí. O vyhlášení akce se dozvíte vždy z nástěnky u vchodu. 

Pro obě možnosti nepovinného očkování se musíte rozhodnout sami, my Vám k oběma očkováním poskytneme v případě Vašeho zájmu rádi podrobnější informaci. Podle zákona o zdravotních službách je od 1/4 2012 pro nepovinné očkování nutný písemný souhlas zákonných zástupců dítěte.

Očkování ve druhém roce

Od 13. měsíce probíhá povinné očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. (t.č. látka Priorix) Očkovací látka je podána v jediné injekci. Jde o očkování povinné, dítě je dostane 1 x - musí být podáno nejpozději do 18. měsíce věku a je zdarma.

Očkování po druhém roce (situace k začátku roku 2018)

další POVINNÉ očkování se uskuteční až v 5 létech - od začátku do konce 5. roku věku.  Přeočkovává se jedinou injekcí proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Během tohoto období se podá ještě 2. dávka očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím, rovněž v jediné injekci.

V 10 létech je opět přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli, tentokrát navíc s látkou proti dětské obrně (opět vše v jediné injekci). 
Obě tato očkování lze spojit s preventivní prohlídkou v uvedeném věku.

NEPOVINNÉ očkování: kromě uvedené základní povinné řady jsou i možnosti dalších očkování, které si pacient hradí. Od dvou let je možno takto (tj. bez úhrady ze strany zdravotní pojišťovny) očkovat proti: 
Meningokoku 
- 1 x,
 
Žloutence typu A 
- celkem 2 x, 

Klíšťovému zánětu mozku
 - v první fázi celkem 3 x 

Chřipce 
(protože zde je každoročně vyvinuta vždy nová látka proti právě očekávěné formě 
onemocnění, je třeba očkovat každý rok znovu). 

Od 10 let lze absolvovat očkování, proti lidskému papilomaviru, toto očkování chrání děvčata před rakovinou děložního čípku (látka Cervarix), Látka Silgard chrání oproti předchozí navíc i proti genitálním bradavicím. Od 1.4. 2012 hradí náklady na toto očkování zdravotní pojišťovny (Cervarix plně, u Silgardu je doplatek pacienta 400 Kč), podmínkou ale je, že je zahájeno mezi 13. a 14. rokem věku. Mimo tuto věkovou skupinu hradí i nadále očkování pacient. 
Nově lze očkovat proti stejnému viru za stejných podmínek i chlapce.
Kdo do dorostového věku neprodělal plané neštovice, může se rozhodnout pro pacientem hrazené očkování (celkem 2 x).
Na nepovinná očkování mohou zdravotní pojišťovny v rámci jimi zveřejněných akcí v různé míře přispívat. Sledujte proto jejich preventivní programy.

I v pozdějším věku musí očkovaného doprovázet vždy dospělý rodiný příslušník a po očkování je třeba počkat v čekárně ještě 20 min. pro případ event. reakce po očkování. Prosíme vás, abyste děti k očkování doprovázeli. Podle zákona nelze naočkovat neplnoletého pacienta, kterého nedoprovází dospělý člen rodiny.

Informace o jednotlivých očkováních dle výrobce